«Танцы Пушкинской эпохи» прошли в Пушкиногорской санаторной школе-интернате(13.10.2017г.)

Воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната побывали на балу в рамках проекта "В гости к Пушкину"


http://informpskov.ru/news/254621.html

http://pln-pskov.ru/society/292221.html

http://luki.ru/pskovregion/532437.html


http://nko.pskov.ru/novosti/novosti/tanci-pushkinskoj-epohi-proshli-v-pushkinogorskoj-sanatornoj-shkole-internate

http://pskovtag.ru/news.php?59e0d1718ab7c


http://pskov.monavista.ru/news/2283064/

http://pskov.bezformata.ru/listnews/epohi-proshli-v-pushkinogorskoj-sanatornoj/61680848/