Австрийские помощники навестили подопечных в Порховской школе-интернате (15.09.2017 г.)

Австрийские помощники навестили подопечных в Порховской школе-интернате


http://pln-pskov.ru/society/289585.html

http://luki.ru/pskovregion/527459.html

http://123ru.net/mix/113095937/

http://60.rodina.news/avstriiskie-pomostcniki-navestili-podopechnyh-porhovskoi-17091517492913.htm

http://informpskov.ru/news/252547.html

http://pskov.bezformata.ru/listnews/podopechnih-v-porhovskoj-shkole-internate/60871703/