Весенняя «Вторая жизнь вещам» завершилась (09.06.2017 г.)

Итоги весенней благотворительной акции "Вторая жизнь вещам"


http://news.pskovlive.ru/today/67565

http://pln-pskov.ru/society/280472.html

http://detfond.org/news/2017/06/11/vesennyaya-vtoraya-zhizn-vesham-v-pskove-zavershen/